A CADDU SETZIDU Su vrittu caentada, su coru e su poveru, sustantzia sàna, pro donzi ìstajone, s’ischina incujada, est s’ìssua rilijone. Er cràru colore, chi inzurpada, spantada, ma vàlore...
Visualizza Tutto »